POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA - HRVATSKA PISMA


     Što se grafije tiče, hrvatska je srednjovjekovna književnost i cjelokupna pisana kultura tropismena:
sačuvani hrvatski glagoljički  tekstovi potječu iz  XI. stoljeća, ćirilički iz XII., a latinički  iz XIV. stoljeća.

 

Glagoljična djela

 

Ćirilična djela

 

Latinična djela

 

Usporedna tablica pisama