POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA - SADRŽAJ
PDF Ispis E-mail

POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA, 1. KNJIGA: SREDNJI VIJEK

PREDGOVOR7
Josip Bratulić: HRVATSKI JEZIK, HRVATSKA PISMA I HRVATSKA KNJIŽEVNOST – SVJEDOCI IDENTITETA HRVATA9
Ranko Matasović: OD PRASLAVENSKOGA DO HRVATSKOGA JEZIKA (glasovi i oblici)59
Mateo Žagar: HRVATSKA PISMA U SREDNJEM VIJEKU107
Anđela Frančić: ONOMASTIČKA SVJEDOČENJA O HRVATSKOME JEZIKU221
Josip Lisac: HRVATSKA NARJEČJA U SREDNJEM VIJEKU261
Milan Mihaljević: HRVATSKI CRKVENOSLAVENSKI JEZIK283
Stjepan Damjanović: STAROSLAVENSKI I STAROHRVATSKI U HRVATSKIM SREDNJOVJEKOVNIM TEKSTOVIMA351
Boris Kuzmić: JEZIK HRVATSKIH SREDNJOVJEKOVNIH PRAVNIH SPOMENIKA405
Stjepan Damjanović, Boris Kuzmić, Milan Mihaljević, Mateo Žagar: ANTOLOGIJA HRVATSKIH SREDNJOVJEKOVNIH DJELA457
HISTORY OF THE CROATIAN LANGUAGE IN THE MIDDLE AGES (Summary)543
KAZALO DJELA563
KAZALO IMENA571
ŽIVOTOPISI AUTORA576

POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA, 2. KNJIGA: 16. STOLJEĆE

Radoslav Katičić: HRVATSKI JEZIK NA PRAGU NOVOVJEKOVLJA9
Josip Lisac: HRVATSKA NARJEČJA51
Amir Kapetanović: ČAKAVSKI HRVATSKI KNJIŽEVNI JEZIK77
Sanja Vulić: ŠTOKAVSKI HRVATSKI KNJIŽEVNI JEZIK125
Diana Stolac: KAJKAVSKI HRVATSKI KNJIŽEVNI JEZIK189
Josip Bratulić: TRONARJEČNI TIP HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA229
Stjepan Damjanović: JEZIK HRVATSKIH GLAGOLJIČNIH TEKSTOVA275
Boris Kuzmić: JEZIK HRVATSKIH PRAVNIH TEKSTOVA323
Anđela Frančić: HRVATSKA IMENA387
Marko Samardžija: HRVATSKI LEKSIK I LEKSIKOGRAFIJA441
Ranko Matasović: HRVATSKI JEZIK I DRUGI EUROPSKI JEZICI U 16. STOLJEĆU461
Josip Lisac, Anđela Frančić,Boris Kuzmić: ANTOLOGIJA DJELA IZ 16. STOLJEĆA483
Summary568
Kazalo osobnih imena594
Životopisi autora599

POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA, 3. KNJIGA: 17. I 18. STOLJEĆE

Radoslav Katičić: HRVATSKI JEZIK U 17. I 18. STOLJEĆU OBUHVAĆEN JEDNIM POGLEDOM9
Josip Lisac: HRVATSKA NARJEČJA U 17. I 18. STOLJEĆU77
Sanja Vulić: ŠTOKAVSKI HRVATSKI KNJIŽEVNI JEZIK U 17. STOLJEĆU95
Loretana Farkaš Brekalo: ŠTOKAVSKI HRVATSKI KNJIŽEVNI JEZIK U 18. STOLJEĆU163
Barbara Štebih Golub: KAJKAVSKI HRVATSKI KNJIŽEVNI JEZIK U 17. I 18. STOLJEĆU221
Ivica Vigato: ČAKAVSKI HRVATSKI KNJIŽEVNI JEZIK U 17. I 18. STOLJEĆU263
Josip Bratulić: JEZIK HRVATSKIH POSLOVNIH TEKSTOVA U 17. STOLJEĆU299
Mateo Žagar: HRVATSKA PISMA I PRAVOPISI U 17. I 18. STOLJEĆU343
Sanda Ham: HRVATSKE GRAMATIKE U 17. I 18. STOLJEĆU371
Marko Samardžija: HRVATSKI LEKSIK I LEKSIKOGRAFIJA U 17. I 18. STOLJEĆU429
Anđela Frančić: HRVATSKA IMENA U 17. I 18. STOLJEĆU461
Ranko Matasović: HRVATSKI JEZIK I OSTALI EUROPSKI JEZICI U 17. I 18. STOLJEĆU511
Sanja Holjevac, Josip Lisac, Diana Stolac: ANTOLOGIJA DJELA IZ 17. I 18. STOLJEĆA532
HISTORY OF THE CROATIAN LANGUAGE IN THE 17th AND 18th CENTURY (Summary)634
Kazalo osobnih imena653
Životopisi autora661

POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA, 4. KNJIGA: 19. STOLJEĆE

Marko Samardžija: HRVATSKI JEZIK OD POČETKA 19. STOLJEĆA DO NARODNOGA PREPORODA9
Radoslav Katičić: HRVATSKI JEZIK OD NARODNOGA PREPORODA DO KRAJA 19. STOLJEĆA35
Ivo Pranjković: FILOLOŠKE ŠKOLE I HRVATSKI STANDARDNI JEZIK U DRUGOJ POLOVICI 19. STOLJEĆA77
Barbara Štebih Golub: KAJKAVSKI HRVATSKI KNJIŽEVNI JEZIK U 19. STOLJEĆU113
Josip Lisac: HRVATSKA NARJEČJA I DIJALEKTOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U 19. STOLJEĆU159
Sanja Vulić i Gordana Laco: JEZIK HRVATSKIH KNJIŽEVIH DJELA U 19. STOLJEĆU179
Vlasta Rišner: JEZIK HRVATSKIH NOVINA I ČASOPISA U 19. STOLJEĆU245
Marijana Horvat, Lana Hudeček i Milica Mihaljević: JEZIK HRVATSKIH ZNANSTVENIH TEKSTOVA U 19. STOLJEĆU301
Vladimira Rezo: JEZIK HRVATSKIH ADMINISTRATIVNO- -POSLOVNIH TEKSTOVA U 19. STOLJEĆU357
Lada Badurina: HRVATSKI SLOVOPIS I PRAVOPIS U 19. STOLJEĆU403
Željka Brlobaš: HRVATSKE GRAMATIKE U 19. STOLJEĆU431
Marko Samardžija: HRVATSKI LEKSIK I LEKSIKOGRAFIJA U 19. STOLJEĆU469
Anđela Frančić: HRVATSKA IMENA U 19. STOLJEĆU509
Josip Bratulić: HRVATSKA FILOLOGIJA I FILOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U 19. STOLJEĆU549
Dubravka Sesar: HRVATSKI JEZIK I EUROPSKI JEZICI U 19. STOLJEĆU587
Sanja Holjevac, Josip Lisac, Lina Pliško, Ivo Pranjković i Diana Stolac: ANTOLOGIJA DJELA IZ 19. STOLJEĆA616
HISTORY OF THE CROATIAN LANGUAGE IN THE 19th CENTURY (Summary)712
KAZALO OSOBNIH IMENA734
ŽIVOTOPISI AUTORA745

POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA 5. knjiga: 20. stoljeće – prvi dio

Marko Samardžija: HRVATSKI JEZIK OD POČETKA 20. STOLJEĆA DO GODINE 19459
Ivo Pranjković: HRVATSKI JEZIK OD GODINE 1945. DO KRAJA 20. STOLJEĆA57
Željka Brlobaš i Marija Znika: HRVATSKE GRAMATIKE I GRAMATIČKA NORMA U 20. STOLJEĆU101
Lada Badurina: HRVATSKI PRAVOPISI I PRAVOPISNA NORMA U 20. STOLJEĆU153
Sanja Vulić i Gordana Laco: JEZIK HRVATSKIH KNJIŽEVIH DJELA U 20. STOLJEĆU191
Vlasta Rišner i Jadranka Mlikota: JEZIK HRVATSKIH NOVINA I ČASOPISA U 20. STOLJEĆU245
Marijana Horvat, Lana Hudeček i Milica Mihaljević: JEZIK HRVATSKIH ZNANSTVENIH TEKSTOVA U 20. STOLJEĆU303
Vladimira Rezo: JEZIK HRVATSKIH ADMINISTRATIVNO- -POSLOVNIH TEKSTOVA U 20. STOLJEĆU371
Borko Baraban: JEZIČNO KULTIVIRANJE HRVATSKOGA JEZIKA I JEZIČNO SAVJETNIŠTVO U 20. STOLJEĆU441
Lada Badurina i Nikolina Palašić: POLEMIKE O HRVATSKOM JEZIKU I JEZIKOSLOVNIM TEMAMA U 20. STOLJEĆU479
Silvana Vranić i Sanja Zubčić: HRVATSKA NARJEČJA, DIJALEKTI I GOVORI U 20. STOLJEĆU525
Dinka Pasini: SUPSTANDARDNI VARIJETETI HRVATSKOGA JEZIKA U 20. STOLJEĆU581
HISTORY OF THE CRO ATIAN LANGUAGE IN THE 20th CENTURY – PART ONE (Summary)631
KAZALO OSOBNIH IMENA670
ŽIVOTOPISI AUTORA681

POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA 6. knjiga: 20. stoljeće – drugi dio

Marko Samardžija: JEDNOJEZIČNI RJEČNICI HRVATSKOGA JEZIKA U 20. STOLJEĆU9
Bernardina Petrović: HRVATSKI DVOJEZIČNI I VIŠEJEZIČNI RJEČNICI U 20. STOLJEĆU49
Lana Hudeček, Kristian Lewis i Milica Mihaljević: HRVATSKI TERMINOLOŠKI RJEČNICI, LEKSIKONI I ENCIKLOPEDIJE U 20. STOLJEĆU91
Jadranka Nemeth-Jajić: UDŽBENICI HRVATSKOGA JEZIKA U 20. STOLJEĆU157
Anđela Frančić: HRVATSKA IMENA U 20. STOLJEĆU199
Krešimir Mićanović: STANDARDOLOŠKA ISTRAŽIVANJA HRVATSKOGA JEZIKA U 20. STOLJEĆU241
Josip Lisac: DIJALEKTOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I LEKSIKOGRAFSKI OPISI HRVATSKIH GOVORĀ, DIJALEKATA I NARJEČJĀ U 20. STOLJEĆU277
Ljubica Josić: STILISTIČKA ISTRAŽIVANJA HRVATSKOGA JEZIKA U 20. STOLJEĆU321
Katica Krešić: HRVATSKI JEZIK U BOSNI I HERCEGOVINI U 20. STOLJEĆU355
Sanja Vulić: HRVATSKI JEZIK IZVAN HRVATSKE U STAROJ I NOVOJ DIJASPORI U 20. STOLJEĆU405
Ranko Matasović: HRVATSKI JEZIK I DRUGI EUROPSKI JEZICI U 20. STOLJEĆU463
Ante Bičanić, Josip Bratulić, Željka Brlobaš, Bernardina Petrović, Lina Pliško, Marko Samardžija i Diana Stolac: ANTOLOGIJA DJELĀ HRVATSKOGA JEZIKA IZ 20. STOLJEĆA491
Radoslav Katičić: HRVATSKI JEZIK U 21. STOLJEĆU (Pogovor izdavačkom projektu)571
HISTORY OF THE CROATIAN LANGUAGE IN THE 20th CENTURY – PART TWO (Summary)585
KAZALO OSOBNIH IMENA620
ŽIVOTOPISI AUTORA632