Dobrodošli na stranice Croatice

Znanstveno-izdavački projekt "HEROJSKI VUKOVAR:
povijest grada i život Vukovaraca tijekom 30 godina
(1991. – 2021.)"

Ovaj veliki projekt pokrenut je s namjerom znanstvenoga multidisciplinarnog istraživanja, analiziranja i opisivanja relevantnih tema koje su obilježile noviju povijest Vukovara i život Vukovaraca u proteklih tridesetak godina. Tim temama pristupa se s motrišta različitih znanstvenih polja i grana, kao što su povijest, sociologija, politologija i demografija. Kako bi se kvalitetno, objektivno i stručno obradile navedene teme, izdavač je okupio autorski tim od 35 znanstvenika i stručnjaka koji su se u svojem znanstvenom i/ili stručnom radu bavili navedenim temama ili o njima objavili radove. Ovaj se projekt realizira prigodom tridesete obljetnice velikosrpske oružane agresije na Vukovar i njegove građane, ali 1991. godina nije jedino razdoblje proučavanja, već cijelo razdoblje od 1991. do 2021. Zbog opsežnih dokumenata i literature koji su obrađeni i opsežnih znanstvenih radova koji su napisani na temelju toga te brojnih dokumentarnih fotografija i likovnih priloga izdavač je odlučio objaviti dvije knjige.

HEROJSKI VUKOVAR, 1. knjiga:

priprema i provedba velikosrpske
oružane agresije na Hrvatsku
i Vukovar 1991. godine
i ogromne posljedice agresije

 • 528 stranica
 • 330 fotografija
 • 15 poglavlja
 • format: 21 x 29 cm
 • četverobojni tisak na kunstdrucku
 • tvrdi uvez s ovitkom
 • ISBN: 978-953-49752-1-3
 • CIJENA KNJIGE:
  47,78 € (360,00 HRK)
HEROJSKI VUKOVAR, 1. knjiga

HEROJSKI VUKOVAR, 2. knjiga:

srpska okupacija Vukovara od
18. studenoga 1991. do kraja
1995., mirna reintegracija
u ustavnopravni poredak
Republike Hrvatske od 1996.
do 1998., povratak prognanika
u Vukovar, saniranje posljedica
velikosrpske oružane agresije
i obnova grada te gospodarski
i društveni razvoj Vukovara
od 1998. do 2021.

 • 536 stranica
 • 320 fotografija
 • 17 poglavlja
 • format: 21 x 29 cm
 • četverobojni tisak na kunstdrucku
 • tvrdi uvez s ovitkom
 • ISBN: 978-953-49752-2-0
 • CIJENA KNJIGE:
  47,78 € (360,00 HRK)
HEROJSKI VUKOVAR, 2. knjiga

AUTORI I POGLAVLJA:

I. DIO: PREGLED POVIJESTI VUKOVARA I UVOD U TRAGEDIJU I STRADANJE VUKOVARA: PRIPREMA I PROVEDBA VELIKOSRPSKE ORUŽANE AGRESIJE NA HRVATSKU (sredina 1980-ih – 1991.)

Dr. sc. Dražen Živić: Pregled povijesti Vukovara
Prof. dr. sc. Ante Nazor: Srbijanska politika i raspad SFRJ-a od sredine 1980-ih do 1991. te stvaranje samostalne i suverene Republike Hrvatske početkom 1990-ih
Dr. sc. Željka Križe: Velikosrpska politička propaganda i poticanje netrpeljivosti prema hrvatskoj vlasti i hrvatskom narodu u srbijanskom tisku u drugoj polovici 1980-ih i početkom 1990-ih
Dr. sc. Davor Marijan: Aktivnosti Jugoslavenske narodne armije u pripremi i provedbi velikosrpske oružane agresije na Republiku Hrvatsku i hrvatsko ratište 1991.

II. DIO: VELIKOSRPSKA ORUŽANA AGRESIJA NA VUKOVAR 1991. I OGROMNE POSLJEDICE ORUŽANE AGRESIJE

Mate Rupić i dr. sc. Natko Martinić Jerčić: Pobuna dijela Srba u općini Vukovar
Mate Rupić i dr. sc. Natko Martinić Jerčić: Zločini srpskih snaga nad hrvatskim policajcima u Borovu Selu 2. svibnja 1991.
Dr. sc. Davor Marijan: Bitka za Vukovar
Ivan Brigović i Ana Filko: Stradanje vukovarskih branitelja, civila i djece u posljednjim danima obrane i u prvim danima okupacije Vukovara, s posebnim naglaskom na Borovo naselje, Velepromet i Ovčaru
dr. sc. Slaven Ružić i Ana Filko: Proboj pojedinih skupina vukovarskih branitelja i civila iz Vukovara te prisilno slanje mnogih vukovarskih branitelja i civila u srbijanske koncentracijske logore
Sanja Kopunović Legetin i doc. dr. sc. Stanislav Šota: Ratni zločin silovanja u Vukovaru tijekom velikosrpske oružane agresije i okupacije grada
Dr. sc. Dražen Živić: Vukovarke i Vukovarci u progonstvu
Dr. sc. Ivica Lučić: Vukovarska bolnica tijekom Bitke za Vukovar i poslije sloma obrane grada
Prof. dr. sc. Andrija Hebrang: Politika međunarodne zajednice i aktivnosti međunarodnih organizacija tijekom velikosrpske oružane agresije na Vukovar
Dr. sc. Josip Esterajher i prof. dr. sc. Danijel Labaš: Hrvatski radio Vukovar i tiskani mediji o velikosrpskoj oružanoj agresiji i stradanjima Vukovarki i Vukovaraca
Doc. dr. sc. Ana Holjevac Tuković: Ratna razaranja i ratne štete Grada Vukovara
VUKOVAR – A HEROIC TOWN (Summary)
Kazalo osobnih imena
Životopisi autora


POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA OD SREDNJEGA VIJEKA DO 21. STOLJEĆA

Kapitalni projekt hrvatske kulture i znanosti:
"POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA OD SREDNJEGA VIJEKA
DO 21. STOLJEĆA"

Prvi put u proteklih 150 godina hrvatske znanosti i kroatistike sustavno je istražena, analizirana i opisana povijest hrvatskoga jezika i hrvatske pisane baštine od srednjega vijeka do 21. stoljeća, i to razvitak hrvatskih narječja i dijalekata te razvitak hrvatskoga književnog i standardnog jezika. U knjigama ovoga projekta zapisan je opis vanjske povijesti: povijesne, političke i kulturne prilika koje su utjecale na razvoj hrvatskoga jezika, ali i opis unutarnje povijesti, tj. jezičnih jedinica i jezičnih procesa u organskim idiomima i u književnojezičnim stilizacijama koje su vodile prema konačnom oblikovanju hrvatskoga jezičnog standarda. Posebna poglavlja u knjigama posvećena su hrvatskim pismima i slovopisu, hrvatskim pravopisima, gramatikama i rječnicima, hrvatskim imenima i onomastici te odnosu hrvatskoga jezika prema ostalim europskim jezicima od srednjeg vijeka do kraja 20. stoljeća. Nadalje, sve knjige (osim pete) sadržavaju Antologiju djel u kojoj se nalaze najvažniji izabrani tekstovi iz pojedinoga razdoblja povijesti hrvatskoga jezika. Projekt je započeo 2008. i od sredine 2009. do kraja 2019. objavljeno je šest velikih knjiga:

 1. . knjiga: srednji vijek (2009.)
 2. . knjiga: 16. stoljeće (2011.)
 3. . knjiga: 17. i 18. stoljeće (2013.)
 4. . knjiga: 19. stoljeće (2015.)
 5. . knjiga: 20. stoljeće – prvi dio (2018.)
 6. . knjiga: 20. stoljeće – drugi dio (2019.)

IZDAVAČ: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA

POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA U BROJKAMA

 • 6 knjiga velikoga formata, tiskane u 4 boje s tvrdim uvezom i ovitkom
 • 4.000 stranica o povijesti hrvatskoga jezika i hrvatske pisane baštine
 • 2.200 fotografija izvora hrvatskoga jezika i hrvatske pisane baštine te ostalih priloga
 • 74 znanstvena poglavlja o povijesti hrvatskoga jezika i hrvatske pisane baštine
 • 43 autora sa Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu, Mostaru i iz HAZU.

UREDNICI KNJIGA

 • akademik RADOSLAV KATIČIĆ, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 • akademik STJEPAN DAMJANOVIĆ, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 • akademik MARKO SAMARDŽIJA, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 • prof. dr. sc. Ivo Pranjković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • prof. dr. sc. JOSIP LISAC, Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru

GLAVNI UREDNIK
ANTE BIČANIĆ, prof. kroat., Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA.

NAGRADA GRADA ZAGREBA
Znanstveno-izdavački projekt POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA dobio je Nagradu Grada Zagreba za 2021. godinu.


POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA
6. KNJIGA: 20. STOLJEĆE – DRUGI DIO

 • 746 stranica
 • 350 fotografija
 • 12 poglavlja
 • format: 21 x 29 cm
 • četverobojni tisak na kunstdrucku
 • tvrdi uvez s ovitkom
 • ISBN: 978-953-55540-7-3
 • CIJENA KNJIGE:
  73,00 € (550,00 HRK)
POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA 6.: 20. STOLJEĆE – DRUGI DIO

AUTORI I POGLAVLJA:

Akademik Marko Samardžija: Jednojezični rječnici hrvatskoga jezika u 20. stoljeću
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović: Hrvatski dvojezični i višejezični rječnici hrvatskoga jezika u 20. stoljeću
Dr. sc. Lana Hudeček, dr. sc. Kristian Lewis i dr. sc. Milica Mihaljević: Hrvatski terminološki rječnici, leksikoni i enciklopedije u 20. stoljeću
Prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić: Udžbenici hrvatskoga jezika u 20. stoljeću
Prof. dr. sc. Anđela Frančić: Hrvatska imena u 20. stoljeću
Prof. dr. sc. Krešimir Mićanović: Standardološka istraživanja hrvatskoga jezika u 20. stoljeću
Prof. dr. sc. Josip Lisac: Dijalektološka istraživanja i leksikografski opisi hrvatskih govora, dijalekata i narječja u 20. stoljeću
Dr. sc. Ljubica Josić: Stilistička istraživanja hrvatskoga jezika u 20. stoljeću
Prof. dr. sc. Katica Krešić: Hrvatski jezik u Bosni i Hercegovini u 20. stoljeću
Prof. dr. sc. Sanja Vulić: Hrvatski jezik izvan Hrvatske u staroj i novoj dijaspori u 20. stoljeću
Prof. dr. sc. Ranko Matasović: Hrvatski jezik i drugi europski jezici u 20. stoljeću
Ante Bičanić, prof. kroat., akademik Josip Bratulić, dr. sc. Željka Brlobaš, prof. dr. sc. Bernardina Petrović, prof. dr. sc. Lina Pliško, akademik Marko Samardžija i prof. dr. sc. Diana Stolac: Antologija djela hrvatskoga jezika iz 20. stoljeća
Akademik Radoslav Katičić: Hrvatski jezik u 21. stoljeću (Pogovor izdavačkom projektu)
History of the Croatian language in the 20th century – part two (Summary)
Kazalo osobnih imena
Životopisi autora


POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA
5. KNJIGA: 20. STOLJEĆE – PRVI DIO

 • 694 stranice
 • 350 fotografija
 • 12 poglavlja
 • format: 21 x 29 cm
 • četverobojni tisak na kunstdrucku
 • tvrdi uvez s ovitkom
 • ISBN: 978-953-55540-5-9
 • CIJENA KNJIGE:
  73,00 € (550,00 HRK)
POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA 5.: 20. STOLJEĆE – PRVI DIO

AUTORI I POGLAVLJA:

Prof. dr. sc. Marko Samardžija: Hrvatski jezik od početka 20. stoljeća do godine 1945.
Prof. dr. sc. Ivo Pranjković: Hrvatski jezik od godine 1945. do kraja 20. stoljeća
Dr. sc. Željka Brlobaš i dr. sc. Marija Znika: Hrvatske gramatike i gramatička norma u 20. stoljeću
HRVATSKE GRAMATIKE I GRAMATIČKA NORMA U 20. STOLJEĆU
Prof. dr. sc. Lada Badurina: Hrvatski pravopisi i pravopisna norma u 20. stoljeću
Prof. dr. sc. Sanja Vulić i dr. sc. Gordana Laco: Jezik hrvatskih književnih djela u 20. stoljeću
Prof. dr. sc. Vlasta Rišner i izv. prof. dr. sc. Jadranka Mlikota: Jezik hrvatskih novina i časopisa u 20. stoljeću
Dr. sc. Marijana Horvat, dr. sc. Lana Hudeček i dr. sc. Milica Mihaljević: Jezik hrvatskih znanstvenih tekstova u 20. stoljeću
Dr. sc. Vladimira Rezo: Jezik hrvatskih administrativno-poslovnih tekstova u 20. stoljeću
Dr. sc. Borko Baraban: Jezično kultiviranje hrvatskoga jezika i jezično savjetništvo u 20. stoljeću
Prof. dr. sc. Lada Badurina i dr. sc. Nikolina Palašić: Polemike o hrvatskom jeziku i jezikoslovnim temama u 20. stoljeću
Prof. dr. sc. Silvana Vranić i izv. prof. dr. Sanja Zubčić: Hrvatska narječja, dijalekti i govori u 20. stoljeću
Dr. sc. Dinka Pasini: Supstandardni varijeteti hrvatskoga jezika u 20. stoljeću
History of the Croatian language in the 20th century – part one (Summary)
Kazalo osobnih imena
Životopisi autora


POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA
4. KNJIGA: 19. STOLJEĆE

 • 758 stranica
 • 500 fotografija
 • 16 poglavlja
 • format: 21 x 29 cm
 • četverobojni tisak na kunstdrucku
 • tvrdi uvez s ovitkom
 • ISBN: 978-953-55540-4-2
 • CIJENA KNJIGE:
  73,00 € (550,00 HRK)
POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA 4.: 19. STOLJEĆE

AUTORI I POGLAVLJA:

Prof. dr. sc. Marko Samardžija: Hrvatski jezik od početka 19. stoljeća do narodnoga preporoda
Akademik Radoslav Katičić: Hrvatski jezik od narodnoga preporoda do kraja 19. stoljeća
Prof. dr. sc. Ivo Pranjković: Filološke škole i hrvatski standardni jezik u drugoj polovici 19. stoljeću
Dr. sc. Barbara Štebih: Kajkavski hrvatski književni jezik u 19. stoljeću
Prof. dr. sc. Josip Lisac: Hrvatska narječja i dijalektološka istraživanja u 19. stoljeću
Prof. dr. sc. Sanja Vulić i dr. sc. Gordana Laco: Jezik hrvatskih književnih djela u 19. stoljeću
Prof. dr. sc. Vlasta Rišner: Jezik hrvatskih novina i časopisa u 19. stoljeću
Dr. sc. Marijana Horvat, dr. sc. Lana Hudeček i dr. sc. Milica Mihaljević: Jezik hrvatskih znanstvenih tekstova u 19. stoljeću
Dr. sc. Vladimira Rezo: Jezik hrvatskih administrativno-poslovnih tekstova u 19. stoljeću
Prof. dr. sc. Lada Badurina: Hrvatski slovopis i pravopis u 19. stoljeću
Dr. sc. Željka Brlobaš: Hrvatske gramatike u 19. stoljeću
Prof. dr. sc. Marko Samardžija: Hrvatski leksik i leksikografija u 19. stoljeću
Prof. dr. sc. Anđela Frančić: Hrvatska imena u 19. stoljeću
Akademik Josip Bratulić: Hrvatska filologija i filološka istraživanja hrvatskoga jezika u 19. stoljeću
Prof. dr. sc. Dubravka Sesar: Hrvatski jezik i europski jezici u 19. stoljeću
Dr. sc. Sanja Holjevac, prof. dr. sc. Josip Lisac, izv. prof. dr. sc. Lina Pliško, prof. dr. sc. Ivo Pranjković i prof. dr. sc. Diana Stolac: Antologija djela iz 19. stoljeća
History of the Croatian language in the 19th century (Summary)
Kazalo osobnih imena
Životopisi autora


POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA
3. KNJIGA: 17. I 18. STOLJEĆE

 • 670 stranica
 • 400 fotografija
 • 13 poglavlja
 • format: 21 x 28 cm
 • četverobojni tisak na kunstdrucku
 • tvrdi uvez s ovitkom
 • ISBN: 978-953-55540-3-5
 • CIJENA KNJIGE:
  66,23 € (499,00 HRK)
POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA 3.: 17. I 18. STOLJEĆE

AUTORI I POGLAVLJA:

Akademik Radoslav Katičić: Hrvatski jezik u 17. i 18. stoljeću obuhvaćen jednim pogledom
Prof. dr. sc. Josip Lisac: Hrvatska narječja u 17. i 18. stoljeću
Izv. prof. dr. sc. Sanja Vulić: Štokavski hrvatski književni jezik u 17. stoljeću
Prof. dr. sc. Loretana Farkaš Brekalo: Štokavski hrvatski književni jezik u 18. stoljeću
Dr. sc. Barbara Štebih Golub: Kajkavski hrvatski književni jezik u 17. i 18. stoljeću
Dr. sc. Ivica Vigato: Čakavski hrvatski književni jezik u 17. i 18. stoljeću
Akademik Josip Bratulić: Jezik hrvatskih poslovnih tekstova u 17. stoljeću
Prof. dr. sc. Mateo Žagar: Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. stoljeću
Prof. dr. sc. Sanda Ham: Hrvatske gramatike u 17. i 18. stoljeću
Prof. dr. sc. Marko Samardžija: Hrvatski leksik i leksikografija u 17. i 18. stoljeću
Prof. dr. sc. Anđela Frančić: Hrvatska imena u 17. i 18. stoljeću
Prof. dr. sc. Ranko Matasović: Hrvatski jezik i ostali europski jezici u 17. i 18. stoljeću
Dr. sc. Holjevac, prof. dr. sc. Lisac i prof. dr. sc. Stolac: Antologija djela iz 17. i 18. stoljeća
History of the Croatian language in the 17th and 18th century (Summary)
Kazalo osobnih imena
Životopisi autora


POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA
2. KNJIGA: 16. STOLJEĆE

 • 606 stranice
 • 330 fotografija
 • 12 poglavlja
 • format: 21 x 28 cm
 • četverobojni tisak na kunstdrucku
 • tvrdi uvez s ovitkom
 • ISBN: 978-953-55540-2-8
 • CIJENA KNJIGE:
  66,23 € (499,00 HRK)
POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA 2.: 16. STOLJEĆE

AUTORI I POGLAVLJA:

Akademik Radoslav Katičić: Hrvatski jezik na pragu novovjekovlja
Prof. dr. sc. Josip Lisac: Hrvatska narječja
Dr. sc. Amir Kapetanović: Čakavski hrvatski književni jezik
Izv. prof. dr. sc. Sanja Vulić: Štokavski hrvatski književni jezik
Prof. dr. sc. Diana Stolac: Kajkavski hrvatski književni jezik
Akademik Josip Bratulić: Tronarječni tip hrvatskoga književnog jezika
Akademik Stjepan Damjanović: Jezik hrvatskih glagoljičnih tekstova
Doc. dr. sc. Boris Kuzmić: Jezik hrvatskih pravnih tekstova
Prof. dr. sc. Anđela Frančić: Hrvatska imena
Prof. dr. sc. Marko Samardžija: Hrvatski leksik i leksikografija
Prof. dr. sc. Ranko Matasović: Hrvatski jezik i drugi europski jezici u 16. stoljeću
Prof. dr. sc. Josip Lisac, prof. dr. sc. Anđela Frančić, doc. dr. sc. Boris Kuzmić: Antologija djela iz 16. stoljeća
History of the Croatian language in the 16th century (Summary)
Kazalo osobnih imena
Životopisi autora


POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA
1. KNJIGA: SREDNJI VIJEK

 • 582 stranice
 • 330 fotografija
 • 9 poglavlja
 • format: 21 x 28 cm
 • četverobojni tisak na kunstdrucku
 • tvrdi uvez s ovitkom
 • ISBN: 978-953-55540-1-1
 • CIJENA KNJIGE:
  73,00 € (550,00 HRK)
POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA 1.: SREDNJI VIJEK

AUTORI I POGLAVLJA:

Akademik Josip Bratulić: Hrvatski jezik, hrvatska pisma i hrvatska književnost – svjedoci identiteta Hrvata
Prof. dr. sc. Ranko Matasović: Od praslavenskoga do hrvatskoga jezika
Prof. dr. sc. Mateo Žagar: Hrvatska pisma u srednjem vijeku
Prof. dr. sc. Anđela Frančić: Onomastička svjedočenja o hrvatskome jeziku
Prof. dr. sc. Josip Lisac: Hrvatska narječja u srednjem vijeku
Dr. sc. Milan Mihaljević: Hrvatski crkvenoslavenski jezik
Akademik Stjepan Damjanović: Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima
Doc. dr. sc. Boris Kuzmić: Jezik hrvatskih srednjovjekovnih pravnih spomenika
Akademik Stjepan Damjanović, doc. dr. sc. Boris Kuzmić, dr. sc. Milan Mihaljević i prof. dr. sc. Mateo Žagar: Antologija hrvatskih srednjovjekovnih djela
History of the Croatian language in the middle ages (Summary)
Kazalo djela
Kazalo osobnih imena
Životopisi autora


PREGLED POVIJESTI,
GRAMATIKE I PRAVOPISA
HRVATSKOGA JEZIKA

 • 792 stranice
 • 100 fotografija
 • format: 14 x 23 cm
 • dvobojni tisak
 • tvrdi uvez
 • ISBN: 978-953-55540-6-6
 • CIJENA KNJIGE:
  29,20 € (220,00 HRK)
PREGLED POVIJESTI, GRAMATIKE I PRAVOPISA HRVATSKOGA JEZIKA

AUTORI I POGLAVLJA:

Prof. dr. sc. Anđela Frančić: PREGLED POVIJESTI HRVATSKOGA JEZIKA
Dr. sc. Lana Hudeček i dr. sc. Milica Mihaljević: PREGLED GRAMATIKE HRVATSKOGA JEZIKA
Ante Bičanić: PREGLED PRAVOPISA HRVATSKOGA JEZIKA
Ante Bičanić: PRAVOPISNO-GRAMATIČKI RJEČNIK HRVATSKOGA JEZIKA
Ante Bičanić: RJEČNIK IMENA HRVATSKOGA JEZIKA

Pri pokretanju ovoga izdavačkog projekta namjera je izdavača bila dati unutar korica
jedne knjige pregled povijesti, gramatike i pravopisa hrvatskog jezika kako bi svaki
govornik hrvatskoga jezika mogao ponoviti jezično znanje tijekom obrazovanja te ga
proširiti novim spoznajama. Ovaj priručnik namijenjen je učenicima, studentima i svima
prosječno obrazovanim govornicima hrvatskoga jezika.
"Ova knjiga donosi sve ono što bi svaki Hrvat trebao znati o svojem jeziku."
akademik Stjepan Damjanović

 

Najave

online

Trenutno aktivnih Gostiju: 125