O projektu PDF Ispis E-mail

Znanstveno-izdavački projekt: HEROJSKI VUKOVAR: povijest grada i život Vukovaraca tijekom 30 godina (1991. – 2021.)

Osnovna obilježja projekta

Ovaj veliki znanstveni i izdavački projekt pokrenut je s namjerom znanstvenoga multidisciplinarnog istraživanja, analiziranja i opisivanja svih relevantnih tema koje su obilježile Vukovar i život Vukovaraca u proteklih tridesetak godina. Tim temama pristupa se sa motrišta različitih znanstvenih polja i grana, kao što su: povijest, sociologija, politologija, demografija. Cilj je ovoga projekta istražiti i prikazati multidisciplinarno i sa različitih stajališta „fenomen herojskoga Vukovara“, njegovu nedavnu tešku prošlost, koja je ostavila trajne posljedice na gradu i njegovim stanovnicima, zatim upozoriti na mogućnosti, prilike i izazove sadašnjosti te pokazati smjerove razvoja i napretka u budućnosti. Kako bi se kvalitetno, objektivno i stručno obradile navedene teme, izdavač je okupio autorski tim od 35 znanstvenika i stručnjaka koji su se u svojem znanstvenom i/ili stručnom radu bavili navedenim temama ili o njima objavili radove. Stručnjaci dolaze iz različitih znanstvenih, kulturnih i obrazovnih ustanova iz Zagreba i Vukovara i upravo na toj relaciji nastajale su brojne zamisli o tome kako što bolje i stručnije obraditi zadane teme i predstaviti ih hrvatskoj i svjetskoj javnosti.

Ovaj se projekt realizira prigodom tridesete obljetnice velikosrpske oružane agresije na Vukovar i njegove građane, ali 1991. godina (i stradanje grada i Vukovaraca) nije jedino razdoblje proučavanja, već je od početka projekta utemeljena koncepcija po kojoj će se obraditi nekoliko važnih podrazdoblja iz novije hrvatske povijesti, a to su:

  1. period od sredine osamdesetih godina 20. stoljeća do 1991. godine
  2. period koji obuhvaća samo 1991. godinu
  3. period koji traje od kraja 1991. do 1998. godine
  4. period koji traje od početka 1998. do 2021. godine.

Zbog iznimno opsežnoga gradiva koje je obrađeno (izvori i literatura) i opsežnih znanstvenih radova koji su napisani na temelju toga, te brojnih dokumentarnih fotografija i drugih likovnih prloga izdavač je odlučio objaviti dvije knjige kao rezltat ovoga znanstveno-izdavačkoga projekta:
1. knjiga: priprema i provedba velikosrpske oružane agresije na Hrvatsku i Vukovar 1991. godine i ogromne posljedice agresije
2. knjiga: srpska okupacija Vukovara (studeni 1991. – siječanj 1996.), mirna reintegracija u Hrvatsku (siječanj 1996. – siječanj 1998.), povratak prognanika u Vukovar, saniranje posljedica agresije, obnova grada te gospodarski i društveni razvoj od 1998. do 2021.

Ciljevi projekta
  • Istražiti i prikazati sa različitih stajališta „fenomen herojskoga Vukovara“, njegovu tešku prošlost, koja je ostavila trajne posljedice na gradu i njegovim stanovnicima, upozoriti na mogućnosti, prilike i izazove sadašnjosti te pokazati smjerove razvoja i napretka u budućnosti.
  • Istražiti, analizirati i opisati multidisciplinarno sve relevantne događaje i teme koje su obilježile Vukovar i život Vukovaraca u proteklih tridesetak godina sa motrišta različitih znanstvenih polja i grana, kao što su: povijest, sociologija, politologija, demografija.
  • Izdavanjem dviju knjiga obilježiti iznimno važnu 30. obljetnice velikosrpske oružane agresije na Vukovar i okolna naselja bivše općine Vukovar.
  • Istraživanje i opisivanje važnih događaja iz Domovinskog rata koji su vezani za Vukovar i istočnu Hrvatsku.
  • Njegovanje kulture sjećanja i iskazivanje pijeteta žrtvama Vukovara i svim stradalim hrvatskim braniteljima i građanima Vukovara.